Mapa
Gynekologická Ambulancia – Gyn-MK, s.r.o.
Poliklinická časť pre dospelých – 2. poschodie
Nemocnica Poprad a.s.
052 7125 254, 0948 846 272 -  ďalšie kontakty

Preventívna prehliadka

 • vyšetrenie v spekulách – onkocytologický ster – štandardný alebo  LBC – Liquid Based Cytology
 • palpačné vyšetrenie
 • USG vyšetrenie malej panvy
 • palpačné vyšetrenie prsníkov
 • odoslanie na Mamografické event. Sonografické vyšetrenie prsníkov
 • celkové zhodnotenie stavu s odporúčaním ďalšieho liečebného postupu vrátane  potrebných laboratórnych event. mikrobiálnych vyšetrení

Diagnostika a liečba zápalov, výtokov a bolestí

 • vyšetrenie v spekulách vrátane palp. vyšetrenia
 • mikrobiologické vyšetrenie vrátane STD ( Sexual transfered diseases )
 • laboratórne odbery - odber zápalových markerov, onkomarkerov , diagnostikovanie protilátok alebo Antigénu pôvodcu - tzv sérologické vyšetrenie
 • HPV typizácia
 • USG vyšetrenie malej panvy, event. odoslanie na CT alebo MR vyšetrenie
 • Terapia - dľa klinického stavu a laboratórnych odberov

Dispenzarizácia a liečba

 • myómov uteru
 • endometrióznych ložísk
 • adenomyózy
 • polypomatóznych  ochorení genitálneho traktu
 • ochorení prsníkov

Diagnostika a liečba porúch menštruačného cyklu

Zahŕňa :  

 • Laboratórne odbery
  • hormóny riadiacie menštruačný cyklus ( MC ) - dôležitý je čas odberu - resp. fáza MC
  • hormóny ovplyvňujúce chod MC
 • USG vyšetrenie
  • meranie výšky endometria maternice - dôležitá je fáza MC
  • vylúčenie organickej poruchy MC ( myómy, polypy, vrodené vývojové chyby.....)
 • Liečba
  • závisí od hodnôt laboratórnych výsledkov v kolerácii s USG vyšetrením.

Antikoncepčná poradňa

Správna voľba antikoncepcie je veľmi dôležitá, samozrejme treba prihliadať aj na vek a ochorenia pacientky, paritu a indikáciu nasadenia antikoncepcie - totiž antikoncepcia nieje indikovaná len za účelom antikoncepčným ale často rieši aj poruchy Menštruačného cyklu rôzneho charakteru.

Formy antikoncepcie  

 • Perorálna 
  • kombinovaná etrogénno – gestagénna
  • čisto gestagénna
 • Náplaste – napr. Evra, Lisvy
 • Vaginálne krúžky – napr. Nuvaring
 • Injekčné depotné formy – napr. Depo-provera
 • Implantáty – aplikované subkutánne ( podkožne ) – napr. Implanon
 • Intrauterinné telieska ( IUD ) – napr. Mirena, Jaydess, Levosert , Inara Cu 375
 • Emergentná antikoncepcia – napr.Escapelle, ellaOne
 • Bariérové metódy – mužský alebo ženský kondóm, Diafragma, cervikálny krúžok, Spermicídy
 • Prirodzené metódy – prerušovaná súlož, vypočítavanie plodných dní
 • Laktácia – nieje vhodnou formou antikoncepcie !!!! - veľmi nespoľahlivá
 • Sterlizácia – Laparoskopická – definitívny výkon – výkon nepreplácaný poisťovňou – plne hradený pacientkou

Poradňa pre ženy s problémami v klimaktériu a postmenopauze

Priemerný vek nástupu menopauzy je 49-51 rokov. Často ale problémy spojené s nástupom menopauzy (nepravidelnosti menštruačného cyklu, návaly, búšenie srdca, potenie, poruchy spánku, rednutie kosti ( Osteoporóza ) ; psychické ťažkosti - anxiozita, emočná labilita, podráždenosť; atrofie genitálu - suchosť a pálenie v pošve až pruritus, suchosť kože, zvýšená lomivosť nechtov a vypadávanie vlasov, obstipácie....) začínajú už oveľa skôr. Liečbu rozdeľujeme prakticky na nehormonálnu - tzv. Fytopreparáty a hormonálnu - obsahuje minimálne dávky hormónov potrebných k potlačeniu príznakov menopauzy a zabraňujúcich osteoresorpcii.

Poradňa pre ženy s poklesom rodidiel

Ide o častý problém žien v 5 až 7 dekáde života znepríjemňujúci im život často spojený s inkontinenciou moča , menej často aj stolice. Ponúkame komplexné vyšetrenie pacientky s odoslaním na konzultáciu na Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad s navrhnutím ďalšieho operačného postupu.

Poradňa pre ženy s únikom moča

Na základe klinických ťažkostí odosielame pacientky na  urodynamické vyšetrenie vykonávané na Gyn.-por. odd. Poprad  a po konzultácii s primárom oddelenia navrhujeme buď operačnú alebo medikamentóznu terapiu inkontinencie. Ak nieje indikovaná operačná terapia volíme medikamentóznu terapiu , samozrejmosťou je aj vypisovanie odporúčaní na predpis vložiek v závislosti od stupňa inkontinencie.

Poradňa pre sterilitu a plánované rodičovstvo

Zahŕňa    

 • komplexné gynekologické vyšetrenie
 • endokrinologické vyšetrenie - vyšetrenia hlavne porúc štítnej žľazy
 • hematologické vyšetrenie - vylúčenie porúch zrážanlivosti krvi
 • imunologické vyšetrenie - vylúčenie tvorby antispermatoidných protilátok v cervikálnom hliene alebo tvorby protilátok proti jednotlivým zložkám        spermií
 • genetické vyšetrenie - overenie karyotypu
 • operačnú diagnostiku - Diagnostická Laparoskopia (odhalenie prípadných          VVCH vnútorného genitálu resp. iných patologických procesov malej                panvy) vrátane Chromopertubácie ( overenie priechodnosti Vajíčkovodov ).
 • vyšetrenie partnera urológom vrátane spermiogramu
 • posledným krokom je odoslanie pacientky do IVF centra ( umelé                     oplodnenie ) 

 

Komplexná predoperačná príprava s následnou pooperačnou starostlivosťou

Predoperačne  

 • po objednaní na operačný výkon pacientke odoberáme kompletné                   predoperačné laboratórne odbery s ktorými pacientka odchádza na                   interné a následne na anesteziologické predoperačné vyšetrenie.

Pooperačne

 • komplexné sledovanie klinického stavu pacientky vrátane potrebnej                 medikamentóznej terapie alebo operačnej intervencie.

Očkovanie proti HPV infekciám

Humánne papiloma vírusy sú častým pôsobcom dysplastických zmien vedúcich k zhubných ochoreniam krčka maternice. Preto práve očkovaním ( nabudením imunity pacientky ) sa dá  týmto zmenám zabrániť a chrániť sa tak do budúcna.

Očkovacie látky dostupné v SR

 • Cervarix - 2-valentná očkovacia látky proti HPV
 • Gardasil - 9-valentná očkovacia látka proti HPV
 • Silgard -   4-valentná očkovacia látky proti HPV

Zavádzanie a extrakcia vnútromaternicových teliesok

Vnútromaternicové telieska sú jednou z foriem antikoncepcie. Rozdeľujeme ich na hormonálne ( Mirena , Jaydess, Levosert ) a nehormonálne ( Inara Cu 375 ) . Na našej ambulancii ponúkame ich zavedenie ako aj extrakciu za sterilných podmienok a každoročné sledovanie ich insercie vrámci preventívnych prehliadok.

Možnosť vyšetrenia na priamu platbu

Cenník výkonov nájdete na ambulancii.

Trisomy test

Centrum prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky

CORD BLOOD

PANORAMA

Pre Gyn-MK, s.r.o. generuje