Mapa
Gynekologická Ambulancia – Gyn-MK, s.r.o.
Poliklinická časť pre dospelých – 2. poschodie
Nemocnica Poprad a.s.
052 7125 254, 0948 846 272 -  ďalšie kontakty

Lekári :

 • MUDr. Marek Karniš
  LF UPJŠ Košice – všeobecné lekárstvo
  2015 – Špecializačná skúška v odbore
  gynekológia a pôrodníctvo s platnosťou v EU 
   
 • MUDr. Zuzana Martinková PhDr.
  LF UK Martin, 
  2008 - Špecializačná skúška v odbore
  gynekológia a pôrodníctvo s platnosťou v EU

 

Sestry:

 • Bc. Mária Raučinová

PANORAMA

Trisomy test

CORD BLOOD

Centrum prenatálnej ultrazvukovej diagnostiky

SONOCLINIC KOŠICE

Reprodukčná imunológia

Pre Gyn-MK, s.r.o. generuje