Gynekologická starostlivosť

Ponúkame:

 • vyšetrenie v spekulách – onkocytologický ster – štandardný alebo LBC – Liquid Based Cytology,
 • palpačné vyšetrenie,
 • USG vyšetrenie malej panvy,
 • palpačné vyšetrenie prsníkov,
 • odoslanie na Mamografické event. Sonografické vyšetrenie prsníkov,
 • celkové zhodnotenie stavu s odporúčaním ďalšieho liečebného postupu, vrátane potrebných laboratórnych event. mikrobiálnych vyšetrení.

 • vyšetrenie v spekulách vrátane palp. vyšetrenia,
 • mikrobiologické vyšetrenie vrátane STD (Sexual transfered diseases),
 • laboratórne odbery - odber zápalových markerov, onkomarkerov, diagnostikovanie protilátok alebo Antigénu pôvodcu - tzv. sérologické vyšetrenie,
 • HPV typizácia,
 • USG vyšetrenie malej panvy, event. odoslanie na CT alebo MR vyšetrenie,
 • terapia - dľa klinického stavu a laboratórnych odberov.

 • myómov uteru,
 • endometrióznych ložísk,
 • adenomyózy,
 • polypomatóznych ochorení genitálneho traktu,
 • ochorení prsníkov.

 • Laboratórne odbery
  • hormóny riadiacie menštruačný cyklus (MC) - dôležitý je čas odberu - resp. fáza MC,
  • hormóny ovplyvňujúce chod MC.
 • USG vyšetrenie
  • meranie výšky endometria maternice - dôležitá je fáza MC,
  • vylúčenie organickej poruchy MC (myómy, polypy, vrodené vývojové chyby...).
 • Liečba
  • závisí od hodnôt laboratórnych výsledkov v kolerácii s USG vyšetrením.

Správna voľba antikoncepcie je veľmi dôležitá, samozrejme treba prihliadať aj na vek a ochorenia pacientky, paritu a indikáciu nasadenia antikoncepcie - totiž antikoncepcia nie je indikovaná len za účelom antikoncepčným, ale často rieši aj poruchy menštruačného cyklu rôzneho charakteru.

Formy antikoncepcie

 • Perorálna
  • kombinovaná etrogénno – gestagénna,
  • čisto gestagénna.
 • náplaste – napr. Evra, Lisvy,
 • vaginálne krúžky – napr. Nuvaring
 • injekčné depotné formy – napr. Depo-provera,
 • implantáty – aplikované subkutánne (podkožne) – napr. Implanon,
 • intrauterinné telieska (IUD) – napr. Mirena, Jaydess, Levosert , Inara Cu 375,
 • emergentná antikoncepcia – napr.Escapelle, ellaOne,
 • bariérové metódy – mužský alebo ženský kondóm, Diafragma, cervikálny krúžok, Spermicídy,
 • prirodzené metódy – prerušovaná súlož, vypočítavanie plodných dní,
 • laktácia – nie je vhodnou formou antikoncepcie!!!! - veľmi nespoľahlivá,
 • sterilizácia – laparoskopická – definitívny výkon – výkon nepreplácaný poisťovňou – plne hradený pacientkou.

Priemerný vek nástupu menopauzy je 49-51 rokov. Často ale problémy spojené s nástupom menopauzy (nepravidelnosti menštruačného cyklu, návaly, búšenie srdca, potenie, poruchy spánku, rednutie kosti (Osteoporóza); psychické ťažkosti - anxiozita, emočná labilita, podráždenosť; atrofie genitálu - suchosť a pálenie v pošve až pruritus, suchosť kože, zvýšená lámavosť nechtov a vypadávanie vlasov, obstipácie...) začínajú už oveľa skôr. Liečbu rozdeľujeme prakticky na nehormonálnu - tzv. Fytopreparáty a hormonálnu - obsahuje minimálne dávky hormónov potrebných k potlačeniu príznakov menopauzy a zabraňujúcich osteoresorpcii.

Ide o častý problém žien v 5 až 7 dekáde života znepríjemňujúci im život často spojený s inkontinenciou moču, menej často aj stolice. Ponúkame komplexné vyšetrenie pacientky s odoslaním na konzultáciu na Gynekologicko-pôrodnícke oddelenie Nemocnice Poprad s navrhnutím ďalšieho operačného postupu.

Na základe klinických ťažkostí odosielame pacientky na urodynamické vyšetrenie vykonávané na Gyn.-por. odd. Poprad a po konzultácii s primárom oddelenia navrhujeme buď operačnú alebo medikamentóznu terapiu inkontinencie. Ak nie je indikovaná operačná terapia volíme medikamentóznu terapiu, samozrejmosťou je aj vypisovanie odporúčaní na predpis vložiek v závislosti od stupňa inkontinencie.

Zahŕňa:

 • komplexné gynekologické vyšetrenie,
 • endokrinologické vyšetrenie - vyšetrenia hlavne porúch štítnej žľazy,
 • hematologické vyšetrenie - vylúčenie porúch zrážanlivosti krvi,
 • imunologické vyšetrenie - vylúčenie tvorby antispermatoidných protilátok v cervikálnom hliene alebo tvorby protilátok proti jednotlivým zložkám spermií,
 • genetické vyšetrenie - overenie karyotypu,
 • operačnú diagnostiku - Diagnostická Laparoskopia (odhalenie prípadných VVCH vnútorného genitálu resp. iných patologických procesov malej panvy) vrátane Chromopertubácie (overenie priechodnosti Vajíčkovodov),
 • vyšetrenie partnera urológom vrátane spermiogramu,
 • posledným krokom je odoslanie pacientky do IVF centra (umelé oplodnenie).

Predoperačne

 • po objednaní na operačný výkon pacientke odoberáme kompletné predoperačné laboratórne odbery s ktorými pacientka odchádza na interné a následne na anesteziologické predoperačné vyšetrenie.

Pooperačne

 • komplexné sledovanie klinického stavu pacientky vrátane potrebnej medikamentóznej terapie alebo operačnej intervencie.

Humánne papiloma vírusy sú častým pôsobcom dysplastických zmien vedúcich k zhubných ochoreniam krčka maternice. Preto práve očkovaním (nabudením imunity pacientky) sa dá týmto zmenám zabrániť a chrániť sa tak do budúcna.

Očkovacie látky dostupné v SR:

 • Cervarix - 2-valentná očkovacia látky proti HPV,
 • Gardasil - 9-valentná očkovacia látka proti HPV,
 • Silgard - 4-valentná očkovacia látky proti HPV.

Vnútromaternicové telieska sú jednou z foriem antikoncepcie. Rozdeľujeme ich na hormonálne (Mirena , Jaydess, Levosert) a nehormonálne (Inara Cu 375). Na našej ambulancii ponúkame ich zavedenie, ako aj extrakciu za sterilných podmienok a každoročné sledovanie ich insercie vrámci preventívnych prehliadok.

Cenník výkonov nájdete na ambulancii.

Spolupracujeme:

pozrite si zaujímavé zdroje informácii, kde môžete získať odpovede na vaše ďalšie otázky