Starostlivosť v tehotenstve

Ponúkame:

 • diagnostikovanie tehotenstva vrátane vystavenia tehotenského preukazu,
 • pri podozrení na mimomaternicové tehotenstvo - odosielame pacientku ihneď na hospitalizáciu - sledovanie klinického stavu a hodnôt hCG (humánny choriogonadotropný hormón = tehotenský hormón) v korelácii s USG vyšetrením,
 • pravidelné tehotenské poradne – pri každej poradni realizujeme USG vyšetrenie plodu, vyšetrenie moču, tlaku krvi, pulzu, hmotnosti; iniciálne meriame rozmerov panvy,
 • pravidelné tehotenské odbery – vylúčenie inf. ochorení (Syfylis, Hepatitída typu B a C, HIV, Rubeola, Toxoplazmóza); zistenie Krvnej skupiny vrátane Rh faktora; vyšetrenie antierytrocytárnych protilátok; vyšetrenie Krvného obrazu – všetky odbery realizujeme v pravidelných intervaloch,
 • endokrinologické vyšetrenie – odoberanie laboratórnych parametrov a odoslanie za endokrinológom – vylúčenie porúch funkcie Štítnej žľazy (častá príčina potratov),
 • diabetologické vyšetrenie (medzi 24-28 t.g.) – vylúčenie tehotenskej cukrovky,
 • Prenatálny Ultrazvukovo-bichoemický skríning
  • I. Trimestrálny USG vyšetrenie plodu (medzi 11/0-13/6 t.g.) (viď článok tehotenské poradne – poradňa č. 1)
   Meranie NT (Nuchal translucency) – šijové prejasnenie (dôležitý marker Downovho Syndrómu); meranie CRL (Crown-rump length) – temeno-kostrčná vzdialenosť – slúži na presné určenie datácie gravidity (pri odchýlke viac ako 7 dní – nutná úprava termínu pôrodu) ako aj vrámci prenatálneho skríningu; určenie prítomnosti NB - nazal bone (nosvá kosť - jeden z USG markerov Downovho sydrómu); skríning zahŕňa aj odber PAPP-A taktiež medzi 11/0-13/6 t.g;
  • II. Trimestrálny (viď článok tehotenské poradne – poradňa č. 2 a poradňa č. 3)
   Odber Triple testu – zahŕňa odber ßhCG, AFP, E3 – v kombinácii so spomínaným I. trimestrálnym skríningom (NT,CRL,PAPP-A) ide o tzv. Integrovaný skríning, ktorý vyhodnocuje riziko možného postihnutia plodu – hlavne Downovým Syndrómom – v prípade pozitivity odosielame pacientku na Genetické konziliárne vyšetrenie s určením ďalšieho diagnostického postupu. V rámci II. trimestrálneho skríningu (v 18-22 t.g.) realizujeme ultrazvukový morfologický skríning – pri podozrení na štrukturálnu vrodenú vývojovú chybu odosielame pacientky na špeciálne konziliárne ultrazvukové morfologické vyšetrenie (Dr. Grochal - www.femicare.org) s určením ďalšieho diagnostického postupu - napr. Amniocentéza; meriame dĺžku cervikálneho kanála a jeho celistvosť – hodnotíme tým riziko hroziaceho predčasného pôrodu.
  • III. Trimestrálny (viď článok tehotenské poradne – poradňa č. 5)
   Hodnotíme pravidelne pri každej tehotenskej poradni tzv. Biofyzikálny profil plodu – hodnotenie prietokových parametrov Umbilikálne artérie, určenie polohy a morfológie placenty, množstvo Plodovej vody, frekvenciu akcie srdca, hodnotenie prítomnosti pohybov plodu, dýchacích pohybov plodu, svalový tonus; biometriu plodu (rastová krivka plodu), cervikometriu; pri podozrení na hypoxiu plodu (ohrozenie nedostatočnou výživou) odosielame pacientku ihneď na kardiotokografický monitoring (CTG) na Gynekologicko - pôrodnícke oddelenie nemocnice Poprad PP.
   Aj u nás možnosť 3D a 4D vyšetrenia plodu s možnosťou nahrávania na USB kľúč.

   O celom priebehu tehotenských poradní pojednáva článok Tehotenské poradne, ktorý nájdete na hlavnej stránke

Slúži na určenie prítomnosti Streptoccocus Agalactiae - prenosom na plod pri vaginálnom pôrode môže spôsobovať závažné zápalové ochorenie plodu, preto je nevyhnutné pri pozitívnom stere predpôrodne podať Antibiotickú profylaxiu.

Izoimunizácia – zabránenie tak tvorby protilátok proti plodu v ďalších graviditách!!!

Zahŕňa:

 • vyšetrenie v spekulách (zrkadlách),
 • USG vyšetrenie dolného genitálu,
 • vyšetrenie prsníkov - pri ťažkostiach s dojčením.

Viac info na www.cordbloodcenter.sk alebo osobne na ambulancii.

Vyšetrenie krvi tehotnej na vylúčenie chromozomálnych porúch plodu – TRISOMY TEST, PANORAMA TEST, NIFTY TEST – prakticky nulové riziko potratu, krvácania a predčasného odtoku PV; podrobnejšie informácie na www.trisomytest.com alebo www.panoramatest.sk alebo www.niftytest.com alebo osobne na ambulancii.

 • pravidelný spánok + dostatok pohybovej aktivity + odpočinok kedy potrebujete + správny chod Gastrointestinálneho traktu a Močovej sústavy,
 • vyhýbať sa - stresu; príslišnej fyzickej námahy (nazaťažovať hlavne nadmieru brušný lis),
 • strava – vyhýbať sa extrémnemu prejedaniu alebo hladovaniu! Jesť čo chcem ak nie som na to alergická!
 • vitamíny – najdôležitejšie v prvom trimestri - hlavne Kyselina Listová - dôležitá pre správny vývoj neurálneho systému,
 • obezita a nadmerné prejedania v gravidite („musím jesť za dvoch“) = ↑ záťaž na kĺby a Kardiovaskulárny systém, ↑ riziko preeklampsie; ↑ riziko trombembolizmu; ↑ riziko infekcie,↑ riziko komplikácií pri pôrode či už vaginálnym alebo operačným vedením cisárskym rezom,
 • vyhýbať sa údenému, cigaretám, alkoholu a iným drogám - všetko negatívne ovplyvňuje rast plodu, správnu činnosť placenty a zvyšuje exponenciálne riziká spojené s ich užívaním,
 • vyhýbať sa spoločným hygienickým zariadeniam – kúpaliská a pod. – častý zdroj infekcií,
 • lietanie – nie v III trim. grav. – vôbec nie u rizik. gravidity – vždy si prečítať podmienky leteckých spoločností pre tehotné,
 • lieky - vždy sa radiť s obvodným gynekológom,
 • v prípade akýchkoľvek informácií nás možete kontaktovať na adrese: gynekologpoprad@gmail.com

Týždeň gravidity 26 28 30 32 34 36 38 40
Hmotnosť (g) 900 1150 1500 1900 2200 2650 3100 3500

Rastová krivka plodu platná pre európsku populáciu (samozrejme vplyv na hmotnosť plodu majú faktory ako: rasa, genetika, vonkajšie prostredie, socioekonomické faktory, ochorenia v gravidite – napr. DM)

Tehotenské poradne

Aké vyšetrenia vás čakajú v tehotenstve?
Všetko potrebné sa dozviete v našom článku.

Prejsť na poradne

Spolupracujeme:

pozrite si zaujímavé zdroje informácii, kde môžete získať odpovede na vaše ďalšie otázky