Biografia

Absolvoval Lekársku fakultu UPJŠ v Košiciach v odbore všeobecné lekárstvo
2015: Špecializačná skúška v odbore gynekológia a pôrodníctvo s platnosťou v EU

Spolupracujeme:

pozrite si zaujímavé zdroje informácii, kde môžete získať odpovede na vaše ďalšie otázky