Endometriálny polyp (polyp sliznice maternice)

Klinické ťažkosti

Najčastejšie dôvody príchodu pacientky na ambulanciu sú ťažkosti s intermenštruačným pošpiňovaním až krvácaním alebo s údajom nadmerného krvácania počas menštruácie (tzv. Hypermenorea). Môže sa ale jednať aj o úplne náhodný nález v rámci preventívnej prehliadky.

Výskyt polypu u mladých pacientiek je spojený s poruchami plodnosti, kedy je narušená príprava deciduálne (tehotensky) zmenenej sliznice maternice na schopnosť nidácie (uhniezdenia) oplodneného vajíčka.

Ultrazvuková diagnostika

Polyp:

 • je štrukturálne ohraničený hranicami sliznice endometria, to znamená, že nepresahuje okraje sliznice a nezasahuje tak do svalovej vrstvy maternice (myometria),
 • má pravidelné okraje, hyperechogénny vzhľad a je dobre ohraničený od okolitej sliznice,
 • pomocou Doplerového vyšetrenia (USG zobrazenie cievneho prietoku) možno detekovať jeho prívodnú cievu (tzv. Pedicle artery sign),
 • pri nepravidelnom ohraničení a presahovaní polypomatózneho útvaru cez okraj sliznice až do myometria treba diferenciálne diagnosticky myslieť na možnosť submukózneho myómu alebo závažnejšej patológie sliznice maternice,
 • najlepšie sa detekuje v proliferačnej (úvodnej) fáze menštruačného cyklu (ideálne hneď po skončení menzes) kedy je okolitá sliznica nízka a hypoechogénna, kde sa nám práve hyperchogénny polyp najlepšie zobrazí. U pacientiek ktoré prichádzajú na preventívnu prehliadku v neskorších fázach cyklu (pred menzes) a pri suspekcii na polyp endometria (nález hyperchogénnej nepravidelnej vysokej sliznice endometria) si tieto pacientky pozývame na kontrolu práve po ďalšej menštruácii.

Delenie podľa štruktúry na:

 1. Prisadlý polyp – polyp so širokou bázou
 2. Stopkatý polyp – polyp na stopke

Terapia

Diagnostikovanie polypu endometria maternice je indikáciou na operačnú jednodňovú chirurgickú intervenciu formou Hysteroskopie – ablácia polypu (jeho kompletné odstránenie).

Hysteroskopia - ide o operačnú endoskopickú metódu kedy pomocou endokamery (podobne ako pri Laparoskopii) s priemerom 0.5- 1 cm zavedenej do dutiny maternice vizualizujeme polypomatózne zmeny dutiny sliznice maternice , ktoré hneď dokážeme pomocou koagulácie kompletne odstrániť a odoslať na histologickú verifikáciu. Táto operačná metóda sa využíva aj na diagnostikovanie vrodených vývojových chýb dutiny maternice.

Nejedná sa len o tzv. Curretage (čistenie) sliznice maternice ako to bolo v minulosti, ale o presnú a cielenú diagnostiku s okamžitým operačným riešením.

Hospitalizácia pacientky nie je nutná, kedže sa jedná o výkon jednoňovej chirurgie. Pacientka ráno príde na príjem a v poobedňajších hodinách odchádza domov.

Pri prepustení je pacientka poučená:

 • o vyzdvihnutí výsledku histologického vyšetrenie o 14 dní od operačného výkonu, s ktorým sa hlási u obvodného gynekológa (z výsledkov histológie sa najčastejšie jedná o benígny polyp sliznice maternice bez atypií).
 • o možnosti špinenia až krvácania (menštruačného charakteru) po dobu 7-14 dní
 • o dodržiavaní domáceho kľudového režimu
 • aby sa vyhýbala spoločným hygienickým zariadeniam
 • aby sa nekúpala ale sprchovala
 • aby obmedzila pohlavný styk aspoň po dobu 3 týždňov alebo do najbližšej menštruácie

Všetko sú to opatrenia na zníženie rizika infekcie a iných komplikácií vnútorného genitálu.

Výkon je uhrádzaný zdravotnou poisťovňou, mimo pacientok vedených ako samoplatcovia.

Prevencia

Ako vždy platí pravidlo: prevencia = 50 % úspechu liečby.

Tvorba týchto polypov sa môže opakovať na ktoromkoľvek inom mieste sliznice maternice, vyzývame preto pacientky ktoré už raz polyp mali alebo nemali aby pravidelne chodili na preventívne prehliadky.

Ukážky ultrazvukového obrazu polypu sliznice maternice

Všetky tieto pacientky podstúpili Hysteroskopiu a histologické nálezy boli potvrdené ako Benígny polyp sliznice endometria bez atypií.

Polyp endometria aj s cievnou stopkou tzv. Pedicle artery sign
Polyp endometria aj s cievnou stopkou tzv. Pedicle artery sign
Polyp s cievnou stopkou endometria tzv. Pedicle artery sign
Polyp s cievnou stopkou endometria tzv. Pedicle artery sign
Polyp sliznice endometria
Polyp sliznice endometria
Endometriálny polyp
Endometriálny polyp

Spolupracujeme:

pozrite si zaujímavé zdroje informácii, kde môžete získať odpovede na vaše ďalšie otázky