Ovplyvňujú vakcíny proti COVID-19 menštruačný cyklus?

V našej ambulancii som doposial (september 2021) zaznamenal už asi v troch prípadoch, že po očkovaní pacientke meškala menštruácia. Silnejšiu menštruáciu, krvácanie medzi menštruáciami ani nástup predčasnej menopauzy som nezaznamenal. Mal som aj pacientku, ktorej po podaní nemenovanej vakcíny meškala menštruácia do desať dní, pričom predtým mala menštruačné cykly pravidelné. Išlo len o jednorazovú záležitosť.

Chcel by som zdôrazniť, že v súčasnosti sa nepreukázala príčinná súvislosť medzi vakcínami proti ochoreniu COVID-19 a menštruačnými poruchami prípadne poruchami plodnosti.

Keďže vakcinácia vyvolá imunitnú odpoveď, môže ovplyvniť chod menštruačného cyklu v danom mesiaci. Všetko závisí aj od fázy menštruačného cyklu, v ktorej je pacientka počas očkovania. Majú na to vplyv aj iné faktory, napríklad pridružené ochorenia, celkový zdravotný a psychický stav či index telesnej hmotnosti (BMI).

Na sociálnej sieti o tom informuje aj Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL):

🩸Menštruačný cyklus je sám o sebe veľmi komplexný a môžu naň vplývať rôzne faktory, napríklad stres, cvičenie, zmena hmotnosti, únava alebo zmena životného štýlu. A tieto faktory môžeme vo zvýšenej miere zažívať práve počas pandémie COVID-19. Menštruáciu rovnako ovplyvňujú aj gynekologické diagnózy, ako napríklad myómy či endometrióza.

🩸Menštruačné poruchy ako napríklad silná menštruácia, jej oneskorenie alebo krvácanie mimo cyklu sa vo všeobecnosti vyskytujú veľmi často a ich príčinami nemusia byť závažné zdravotné komplikácie.

🩸Aj z týchto dôvodov je pre vedcov náročné dospieť k jednoznačnému záveru o vplyve vakcín proti COVID-19 na menštruáciu. Navyše, menštruačný cyklus môžu výrazne ovplyvniť vírusové ochorenia, vrátane COVID-19, alebo akákoľvek iná zmena zdravotného stavu.

🩸Poruchy menštruačného cyklu sa vyskytujú aj medzi hláseniami podozrení na nežiaduce účinky vakcín proti COVID-19. Podobné hlásenia však boli zaznamenané aj v prípade iných vakcín (napríklad vakcín proti HPV). Z 8547 hlásení podozrení na nežiaduce účinky v súvislosti s očkovaním na prevenciu COVID-19 sa 155 týka porúch menštruácie.

🩸Hlásenými podozreniami na poruchy menštruačného cyklu po očkovaní proti COVID-19 sa v rámci Európskej únie zaoberá aj Európska lieková agentúra. V súčasnosti príčinná súvislosť medzi vakcínami proti COVID-19 a menštruačnými poruchami preukázaná nebola. Výbor pre hodnotenie rizík liekov EMA naďalej skúma všetky dostupné dáta, informácie a vedecké poznatky týkajúce sa tejto témy.

Spolupracujeme:

pozrite si zaujímavé zdroje informácii, kde môžete získať odpovede na vaše ďalšie otázky