Patologické formy tehotenstva

Patologické formy gravidity - NEPROSPERUJÚCA GRAVIDITA.

Ako patologické formy tehotenstva označujeme:

Missed AB

Missed AB – zamlknutý potrat – stav kde detekujeme štruktúry ako GS a v ňom YS aj embryo – ale bez akcie srdca. V 6 a viac týždni gravidity – a to aj pri opakovanej USG kontrole s odstupom 7 - 14 dní, pričom hodnoty hCG nám neadekvátne rastú resp. dochádza k ich poklesu.

Indikácia na inštrumentálnu revíziu dutiny maternice (kyretáž).

Anembryomola

Anembryomola - stav, kde pri opakovanej USG kontrole vidíme len GS - ale v ňom žiadne iné štruktúry

Indikácia na inštrumentálnu revíziu dutiny maternice (kyretáž).

Mola Hydatidosa

Mola Hydatidosa - patologické ochorenie placenty – nadmerná proliferácia trofoblastu placenty /tkaniva placenty/ prejavujúcu sa ultrazvukovo ako početné hrozná v dutine maternice - vyplňajúce celú dutinu maternice, častokrát aj s početnými cystickými útvarmi na ováriách. Pri kompletnej forme nedetekujeme vo vnútri maternice ani plod.

Indikácia na inštrumentálnu revíziu dutiny maternice (kyretáž).

Ektopická gravidita

Ektopická gravidita (tzv. mimomaternicové tehotenstvo) – život ohrozujúci stav !!!!

Laboratórna diagnostika – neadekvátny vzostup hCG.

USG pri hodnote hCG viac ako 1000-1500 IU/l intrauterinne nevizualizujeme žiadne známky gravidity, len vysokú sliznicu endometria.

Formy Ektopickej gravidity: sú Extrauterinná a Intrauterinná.

 • Extrauterinná – uhniezdenie GS mimo maternicu
  Má 3 typy:
  a) Tubárna – uhniezdenie GS vo Vajíčkovode
  b) Ovariálna – uhniezdenie GS na ováriu
  c) Abdominálna - uhniezdenie GS prakticky kdekoľvek v brušnej
 • Intrauterinná – uhniezdenie GS v maternici ale patologickej lokalizácie
  Má 4 typy:
  a) Intersticiálna – uhniezdenie GS v proximálnej časti Vajíčkovodu
  b) Intramurálna- uhniezdenie GS v stene myometria
  c) Cervikálna – uhniezdenie GS v cervikálnom kanáli
  d) V jazve po cisárskom reze

Potvrdenie ektopickej gravidity je okamžitou indikáciou na Laparoskopiu a inštrumentálnu revíziu dutiny maternice.

Heterotopická gravidita

Heterotopická gravidita – ide o koincidenciu Intrauterinnej a Extrauterinnej Gravidity. Vyskytuje sa vo frekvencii 1:5000 tehotenstiev

Indikácia na okamžitú Laparoskopiu.

Potrat

Potrat – Pacientka prichádza s krvácaním a bolesťami brucha, ultrazvukovo nedetekujem akciu srdca plodu, GS je dislokovaný a patologického tvaru , periovulárne môže byť prítomný hematóm, resp. už v dutine maternice nedetekujem známky gravidity len vysokú sliznicu endometria.

Indikácia na inštrumentálnu revíziu dutiny maternice (kyretáž).

Spolupracujeme:

pozrite si zaujímavé zdroje informácii, kde môžete získať odpovede na vaše ďalšie otázky