Pôrodný plán Nemocnice Poprad a.s.

Milé pacientky, môžete stiahnuť Pôrodný plán Nemocnice Poprad a.s., kde sa môžete oboznámiť s priebehom pôrodu na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice Poprad a s odpoveďami na vami najčastejšie kladené otázky.

Spolupracujeme:

pozrite si zaujímavé zdroje informácii, kde môžete získať odpovede na vaše ďalšie otázky