Samovyšetrovanie prsníkov

5 minút pre seba = roky s vašimi najbližšími

Rakovina prsnej žľazy (prsníka) je u nás najčastejším gynekologickým nádorovým ochorením u žien. Na Slovensku ročne zaznamenáme takmer 2000 prípadov. Práve samovyšetrovaním prsníkov môže žena prispieť čo k najskoršiemu diagnostikovaniu tohto ochorenia a tak mať aj najväčšiu nádej na jeho vyliečenie. Ojedinele toto ochorenie postihuje aj mužov.

Odporúčame:

 • vyšetrenie by mali vykonávať ženy od 18 r.ž. každý mesiac,
 • 3-4 deň po skočení menštruácie je ideálnym dňom na vyšetrovanie prsníkov - v tomto období prsníky nepodliehajú hormonálnym vplyvom, nie sú opuchnuté ako pri alebo pred menštruáciou a teda sú ľahšie priehmatné,
 • vyšetrujeme pohľadom a pohmatom v stoji pred zrkadlom, alebo pod sprchou, pridávame aj vyšetrenie v ľahu,
 • pravý prsník vyšetrujeme ľavou rukou, ľavý prsník pravou,
 • vyšetrujeme krúživými pohybmi bruškami troch stredných prstov ruky,
 • nezabúdame okrem prsníkov prehmatať na oboch stranách aj oblasť pod kľúčnou kosťou ako aj pod pazuchou,
 • pozor je fyziologické pri pohľade do zrkadla, že jeden prsník je mierne väčší ako druhý, pričom táto zmena sa môže ešte zvýrazniť pred očakávanou menštruáciou kedy sú prsníky pohmatovo citlivejšie a naliate (hormonálny vplyv),
 • všímame si zmenu farby kože, bradaviek a dvorcov oboch prsníkov,
 • všímame si, či nie je koža v niektorých častiach prsníkov vráščitá, vydutá alebo natiahnutá, či sa bradavka nevťahuje alebo nie sú na nej prítomné zmeny podobné ekzému,
 • všímame si akúkoľvek sekréciu z bradaviek (samozrejme mimo kojenia),
 • ak pri vyšetrení spozorujete akúkoľvek zmenu - neváhajte kontaktovať svojho obvodného gynekológa, kde bude nasledovať ďalší diferenciálno-diagnostický postup - USG, MMG
 • pozor - nie každá hrčka na prsníku znamená hneď rakovinu prsníka!

Zvýšené riziko majú:

 • pacientky, ktorých príbuzná - sestra, mamka alebo babka - mala, či má rakovinu prsníka,
 • pacientky, ktoré nerodili a nekojili - kojenie je ochranným mechanizmom rakoviny prsníka - platí, že čím dlhšie kojíte, tým lepší ochranný účinok,
 • pacientky s pozitivitou tzv. BRCA 1 a BRCA 2 génu - tieto gény sú zodpovedné za 60-85 % prípadov hereditárnych Karcinómov prsníka a 15-40 % nádorov vaječníkov! Ich prítomnosť u pacientky je asociovaná so zvýšeným rizikom ako aj skorým nástupom ochorenia!
 • pacientky s prvým tehotenstvom po 30. roku života,
 • pacientky, ktoré už raz na karcinóm prsníka ochoreli,
 • fajčiarky,
 • alkoholičky,
 • obézne pacientky,
 • pacientky so zvýšeným negatívnym stresom,
 • všeobecne pacientky medzi 40-60 r.ž. predstavujú najviac rizikovú vekovú skupinu.

Skreeningové vyšetrenia

 • od 18 do 39 r.ž. vrátane - Ultrazvukové vyšetrovanie prsníkov každé 2 roky
 • od 40 do 69 r.ž. vrátane - Mamografia každé 2 roky - je veľmi mylné si myslieť, že práve toto mamografické vyšetrenie môže vyvolať rakovinu prsníka, práve naopak na základe štúdií dokáže Mamografia zachytiť o 10-15% prípadov rakoviny prsníka viac ako USG vyšetrenie prsníka. Dokáže zachytiť napr. mikrokalcifikáty, ktoré sú prvým prejavom rakoviny prsníka, ktoré môžu byť pri USG vyšetrení prsníka nerozpoznané.

Doplňujúce vyšetrenia pri suspektných nálezoch

 • Magnetická rezonancia - presné určenie rozsahu a okrajov nádorovej lézie
 • Core-Cut biopsia - bioptickou punkčnou ihlou po lokálnom znecitlivení odoberáme vzorky tkaniva tumoru na ich následnú histologickú verifikáciu. Vhodná u väčších tumorov. Vykonáva sa ambulantne v mamologických centrách.
 • Vákuová Mamotómia - využíva sa na histologické overenie nálezov, ktorých veľkosť nepresahuje 10 mm, často s ich kompletným odstránením. Špeciálnou odberovouu ihlou s rotujúcim nožom a podtlakom je získaný objem tkaniva niekoľkonásobne väčší ako objem tkaniva získaný pri core-cut biopsii. Vykonáva sa ambulantne po lokálnom znecitlivení v mamologických centrách.

Ako sa sama vyšetriť?

Samovyšetrenie prsníkov
1. Postavte sa pred zrkadlo a dôkladne si prezrite prsia. Sledujte textúru pokožky, jej farbu, či nie je vráskavá alebo stiahnutá.
Samovyšetrenie prsníkov
2. Zdvihnite ruky nad hlavu a všímajte si zmeny vo veľkosti alebo tvare prsníkov. Prezrite si bradavky, či sa nevťahujú do prsníkov.
Samovyšetrenie prsníkov
3. Bruškami stredných 3 prstov si krúživými pohybmi prehmatajte celý prsník smerom k bradavke.
Samovyšetrenie prsníkov
4. Jemne zatlačte na bradavku, či z nej niečo nevyteká.
Samovyšetrenie prsníkov
5. Vyšetrite si prsia aj v ľahu, najprv jemnými krúživými pohybmi, potom silnejším tlakom pre kontrolu hlbších tkanív.
Samovyšetrenie prsníkov
6. Prehmatajte oblasť pod kľúčnou kosťou a pazuchou. Všímajte si zmeny (hrčky, zhrubnutia) oproti minulému vyšetreniu.

Varovné príznaky

 • uzlíky a zhrubnutie tkaniva, ktoré ste predtým nenahmatali,
 • vťahovanie bradavky, ktoré ste predtým nepozorovali,
 • postihnutie bradavky alebo dvorca podobné ekzému,
 • výtok hnedastej alebo krvnej tekutiny z bradavky,
 • zvráskanie kože v niektorej časti prsníka,
 • výrazné zväčšenie alebo zmenšenie jedného prsníka,
 • zmeny farby kože na prsníku,
 • výrazný asymetrický opuch niektorej časti jedného prsníka alebo spádových axilárnych lymfatických uzlín.

Spolupracujeme:

pozrite si zaujímavé zdroje informácii, kde môžete získať odpovede na vaše ďalšie otázky