Zápaly krčka maternice Cervicitídy

Zápalové ochorenia krčka maternice sú častokrát doprevádzané aj zápalom pošvy. Prejavujú sa začervenaním a opuchom krčka, kt. často pri vyšetrení v spekulách kontaktne krváca a pri palpačnom vyšetrení pacientka výrazne algicky reaguje.

Doprevádzané sú rôznou formou patologického výtoku podľa pôvodcu infekcie. Podobne ako aj u nešpecifických pošvových infekciách tak aj pri nešpecifických cervikálnych zápaloch volíme odobratie klasickej ako aj špeciálnej kultivácie na preukázanie patogénu, kde na základe citlivosti potom volíme patričnú celkovú a lokálnu antibiotickú terapiu. Veľmi dôležitou úlohou je aj vylúčenie malígnych procesov, kde infekcia je už len sprievodným javom na základe zníženej obranyschopnosti a patologických štrukturálnych zmien krčka.

Komplikácie - sú rovnaké ako pri chronických zápaloch pošvy.

Špecifické stavy spôsobujúce zápaly krčka maternice

1) Ektropium krčka maternice

Chronické výtoky môže spôsobiť aj tzv. Ektropium krčka maternice , kde po odobratí cytológie krčka maternice – ktorá ak je negatívna – tak volíme lokálny zákrok – tzv. Kryoterapiu – tá slúži na eradikáciu chronického zápalového ložiska krčka maternice pomocou tekutého dusíka v rozsahu najmenej 2 minút . Tento zákrok vykonávame aj na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice Poprad a.s. Prakticky sa vykonáva bez anestézy. Subjektívne vníma pacientka zákrok pocitovo ako len pri vyšetrení v zrkadlách v celkom rozsahu cca 3-4 min. aj s ošetrením. Doba vyhojenia (reepitelizácie) krčka maternice je 2 mesiace. Počas týchto 2 mesiacov doby hojenia je pacientka náchylnejšia na infekcie, preto sa neodporúča návšteva spoločných hygienických zariadení.

2) Vnútromaternicové teliesko (IUD – intrauterine device, laicky tzv. DANA)

Najčastejšou komplikáciou IUD okrem jeho vypadnutia sú chronické zápalové zmeny krčka maternice spojené s chronickým výtokom, v dôsledku chronického dráždenia vláknom IUD. Najčastejšie ide o zápalové ochorenie tzv. Aktinomykózu – zápalové ochorenie vyvolané anaeróbom Actinomyces Izraeli, ktorý za normálnych okolností veľmi ťažko adheruje na sliznice, ale práve IUD mu v tejto adherencii veľmi napomáha. Tento patogén spôsobuje ťažké zápaly krčka maternice, maternice, vajíčkovodov ako aj vaječníkov s tvorbou tzv. Drúz – ide o granulómy, ktoré môžu natrvalo poškodiť tkanivá spomínaných orgánov – kde pri preukázaní tejto infekcie je indikované okamžitá extrakcia IUD a Antibiotické preliečenie penicilínmi. Veľmi dobrou prognózou je, že v dôsledku veľmi slabej adherencie tohto patogénu na sliznice dochádza k jeho odplaveniu s menštruačnou krvou hneď pri prvej menštruácii po extrakcii IUD.

Spolupracujeme:

pozrite si zaujímavé zdroje informácii, kde môžete získať odpovede na vaše ďalšie otázky