Možnosti diagnostiky tehotenstva

Prvým znakom gravidity je samozrejme meškajúca menštruácia, kedy si budúca mamička spraví tehotenský test, ktorý ak je pozitívny, tak ide na kontrolu k obvodnému gynekológovi.

Hneď v úvode by sme vám odporučili:

Čakajte kým vám mešká menštruácia aspoň 2 týždne, tak si spravte tehotenský test - či už je výsledok testu pozitívny alebo negatívny až vtedy navštívte našu ambulanciu ohľadom vyšetrenia. Je to z jednoduchého dôvodu - klasické tehotenské testy bývajú pozitívne cca 12-14 dní od oplodnenia - takže v čase kedy očakávate menštruáciu - prakticky vtedy ste v 2 týždni tehotenstva, ale ultrazvukovo vidíme tehotenstvo najskôr až v 4 týždni tehotenstva, preto ak príde pacientka hneď na vyšetrenie v čase očakávanej menštruácie (teda v 2 týždni tehotenstva) tak je to zbytočné, lebo ultrazvukovo vidíme len vysokú sliznicu endometria. Preto v takomto prípade pozývame pacientku na kontrolné vyšetrenie najskôr až o 2 týždne (čiže v spomínanom 4 týždni tehotenstva), kedy zisťujeme prvé známky gravidity.

Laboratórny skríning

hCG – humánny choriogonadotropný hormón - veľmi dôležitý hormón pre graviditu zabezpečujúci cez žlté teliesko tvorbu progesterónu nevyhnutného pre udržanie tehotenstva. Pri perspektívnom tehotenstve by mala jeho hodnota vzrásť v krvi o min. 70% za 48 hod., čiže veľmi dôležité je sledovanie dynamiky vzostupu hCG v prvých fázach gravidity, ktorý nám poukazuje o tom či je gravidita prospešná alebo nie a to hlavne pri stavoch ak sa jedná o rizikové tehotnestvo alebo na utrazvuku sa nám ukazujú známky neprosperujúceho tehotenstva.

hladina hCG v mIU/ml
Týždeň gravidity ( t.g. ) min max
3 týždeň gravidity 5 50
4 týždeň gravidity 5 426
5 týždeň gravidity 18 7 340
6 týždeň gravidity 1 080 56 500
7 – 8 týždeň gravidity 7 650 229 000
9 – 12 týždeň gravidity 25 700 288 000
13 – 16 týždeň gravidity 13 300 254 000
17 – 24 týždeň gravidity 4 060 165 400
25 – 40 týždeň gravidity 3 640 117 000

USG diagnostika

 • úplne počiatočné fázy gravidity nemusia byť ultrazvukom detekovateľné
 • v 5 týždni gravidity ( t.g. ) - ako prvá viditeľná štruktúra je Gestational Sac ( GS ) - Gestačný vak – excentricky uložený s hyperechogénnym lemom chória – ktorý musí byť detekovateľný už pri laboratórnych hodnotách hCG 1000-1500 IU/l.
 • v 6 t.g. – vizualizujeme tzv. Yolk sac ( YS ) - žltkový vačok – ktorý je primárnou štruktúrou zásobujúcou embryo, ako aj Emryonálny pól ( Embryo, Fetálny pól ) – pričom koncom 6 t.g. už aj s akciou srdca. Práve prítomnosť akcie srdca u embra plodu je dôležitým znakom viability plodu a prosperujúceho tehotenstva.

 

Gestačný vak
Gestačný vak
Žltkový vačok
Žltkový vačok

Ak vidíme všetky vyššie uvedené štruktúry – teda GS a v ňom YS ako aj embryo – ďalším krokom je pozvanie si pacientky na I. Trimestrálny skríning realizovaný v 11/0 – 13/6 t.g. - kedy je veľkosť plodu 45-84 mm.

Diagnosticko-vyšetrovacie postupy (možné varianty prvého úvodného vyšetrenia)

 • Ak vidíme tzv. Gestačný vačok a v ňom žĺtkový vačok ako aj embryopól s akciou srdca, možme sa kľudne vyjadriť, že sa jedná o fyziologickú jednoplodovú graviditu. Pozývame pacientku na ďalšie vyšetrenie o mesiac kedy je v 11-12 týždni tehotenstva, kde si už prakticky plánujeme I trimestrálny skríníng na zistenie rizika postihnutia plodu.
 • Ak vidíme nekompletné tehotenstvo - t.j. napr. len prázdny Gestačný vak a ďalšie známky ako embryopól a žltkový vak nie, tak si pozývame pacientku na ďalšie vyšetrenie o 2 týždne - prakticky na kontrolu vitality tehotenstva, kedy sa vyjadrujeme o prospešnosti tehotenstva.
 • Ak vidíme Gestačný vačok a v ňom žltkový vačok aj s embryopólom ale bez akcie srdca tak kontrolu volíme už o 1 týždeň.
 • Ak sa jedná už o pomerne vyšší týždeň tehotenstva napr. o 8 týždeň tehotenstva (podľa údaju poslednej menštruácie) a ultrazvukovo nevidíme žiadne známky vnútromaternicového tehotenstva, tak musíme myslieť na možnosť mimomaternicového tehotenstva - vtedy volíme okamžitý odber tehotenského hormónu (hCG) a pozývame si pacientku na kontrolu s výsledkom ešte v daný deň alebo na ďalší deň. Ak hodnota hCG presahuje hodnotu 1500-2000 mlU/ml - tehotenstvo musí byť vizualizovateľné ultrazvukovo vnútri maternice. Ak tomu tak nie je - tak pacientku odosielame do nemocnice na vylúčenie mimomaternicového tehotenstva.
 • Musím myslieť samozrejme aj na pacientky, ktoré majú nepravidelnú menštruáciu, preto u nich volíme tiež vyčkávací postup s kontrolnými ultrazvukovými vyšetreniami, kedže často u nich musíme meniť aj termín pôrodu pre nesúlad ultrazvukovej veľkosti plodu (CRL) s údajom poslednej menštruácie.
 • O ďalších patologických formách tehotenstva pojednávame v článku: Patologické formy tehotenstva

Známky ultrazvuko neprospešného tehostenstva:

 • ak je veľkosť CRL (Crown-rump lenght) - temeno-kostrčná vzdialenosť - viac ako 7 mm ale akciu srdca nevidíme,
 • ak je veľkosť Gestačného vaku viac ako 25 mm ale známky embry nie je vidno,
 • ak sme už detekovali embryo a ani o 2 týždne nie je vidno akciu srdca,
 • ak sme detekovali gestačný vak ale pri kontrole o 2 týždne nie je stále vidno embryo,
 • ak absentuje prítomnosť embrya viac ako 6 týždňov po poslednej menštruácii (a to aj pri nepravidelnej menzes),
 • pretrvácajúci prázdny gestačný vačok pri kontrole o 2 týždne,
 • enormne veľký žltkový vačok, t.j. veľkosť ˃7mm.

Viacpočetné tehotenstvo

Platí Helinsovo pravidlo:

 • dvojčatá ( gemini) – 1 z 97 pôrodov
 • trojčatá – 1 z 972 pôrodov
 • štvorčatá – 1 z 973 pôrodov

Určenie početnosti tehotenstva ( počtu plodov ) ako aj chorionicity ( počtu placent ) a amnionicity ( počtu plodových obalov ) je nevyhnutné už v prvom trimestri, najneskôr do 16 t.g., kedy je to najlepšie viditeľné podľa ultrazvukových znakov ( počet GS, embryí ,YS ako aj na základe lambda alebo delta znaku určujúcich počet placent ). Správne určenie počtu plodov, placent a plodových obalov je nevyhnutné pre určenie rizika možných komplikácií v priebehu tehotenstva a ako aj pre určenie vedenia pôrodu. Ako je znázornené na obrázkoch pod textom Lambda sign znamená, že každý z plodov má samostatnú placentu , T sign znamená že oba plody majú spoločnú placentu.

Gestačný vak
Gestačný vak
Žltkový vačok
Žltkový vačok

Spolupracujeme:

pozrite si zaujímavé zdroje informácii, kde môžete získať odpovede na vaše ďalšie otázky