Zistenie priechodnosti vajíčkovodov – HyFoSy vs laparoskopická chromopertubácia

V súčasnosti sa vyšetrenie priechodnosti vajíčkovodov dá vykonať dvoma diagnostickými metódami. Prvou z nich je neinvazívna metóda zistenia priechodnosti vajíčkovodov pomocou Ultrazvuku – tzv. HyFoSy. Druhou metódou je invazívna diagnostika zistenia priechodnosti vajíčkovodov pomocou Laparoskopie – tzv. Chromopertubácia, kedy sa jedná často o kombináciu diagnostického a zároveň terapeutického operačného výkonu.

Metóda vyšetrenia pomocou RDG vyšetrenia za použitia röntgen kontrastnej látky sa v súčasnosti vzhľadom na modernejšie a menej rizikové metódy vyšetrenia už nepoužíva.

Hlavnou indikáciou zistenia priechodnosti vajíčkovodov je sterilita. Pacientku odosiela na toto vyšetrenie buď obvodný gynekológ, alebo Centrum asistovanej reprodukcie pri riešení problémov s otehotnením.

HyFoSy

Ide o ambulantné zistenie priechodnosti vajíčkovodov. Pomocou Ultrazvuku (2D alebo 3D technológia) a ultrazvukovo kontrastnej suspenzie sterilného gélu zisťujeme jednak priechodnosť vajíčkovodov (sledujeme tok kontrastného gélu cez vajíčkovody) ako aj kontúry dutiny maternice, overujeme morfologický tvar dutiny maternice, vylučujeme prítomnosť iných patológií dutiny ako napr. vrodených prepážok maternice, iných vrodených vývojových chýb (jednorohá maternica), prítomnosť slizničných polypov alebo submukóznych myómov....

Vyšetrenie je celkovo dobre tolerovateľné, nevyžaduje hospitalizáciu ani použitie anestézy ako aj iných kontrastných látok s obsahom jódu. Spoľahlivosť vyšetrenia je porovnateľná s Laparoskopickou chromopertubáciou.

Podmienkou vyšetrenia je negatívna kultivácia z pošvy a krčka maternice na prítomnosť akejkoľvek infekcie. Vyšetrenie realizujeme najlepšie v prvých dňoch po menštruácii.

Výsledok vyšetrenia máme k dispozícii ihneď, pacientku poúčame o náleze počas vyšetrenia. Pacientka je schopná po vyšetrení ísť hneď domov. Nežiadúcim účinkom môže byť pociťovanie mierneho diskomfortu v oblasti brucha po výkone. Ide o pôsobenie ultrazvukovo kontrastnej látky v dutine brušnej , ktorá môže mierne dráždiť brušnú výstelku tzv. Peritoneum, čo spôsobuje aj bolestivošt v podbruší (bolesti podobné ako pri ovulácii). Tento diskomfot trvá max. 1-2 dni do úplného vstrebania ultrazvukovo kontrastného gélu.

Limitáciou vyšetrenie je:

  • Obezita pacientky (zníženie ultrazvukovej echogenity)
  • Polymorbidita pacientky
  • Lokálny nález na krčku maternice = zúžený cervikálny kanál (stav po operáciách na krčku maternice – napr. po Konizácii)
  • Alergia na aplikovaný kontrastný gél
  • Prebiehajúca infekcia
  • Prebiehajúca menštruácia

Kedže sa jedná o nadštandartné vyšetrenie a výkon, ktorý poisťovne nepreplácajú, je nutná platba podľa aktuálneho cenníka daného centra.

Aby ste si mohli pozrieť video, prosím, povoľte používanie marketingových cookies, alebo si toto video môžete pozrieť priamo na YouTube.

Laparoskopická chromopertubácia

Ide už o invazívnu vyšetrovaciu metódu zistenia priechodnosti vajíčkovodov. Častokrát sa kombinuje s ďalšou mininvazívnou vyšetrovacou metódou tzv. Hysteroskopiou. Po predoperačnej príprave pacientky sa pomocou tzv. Schultzeho aparátu zavedeného na krček maternice aplikuje riedený roztok dezinficiencia cez cervikálny kanál do dutiny uteru a následne prakticky pod miernym tlakom aj cez vajíčkovody do dutiny brucha. Optickou vizualizáciou Laparoskopom zisťujeme či aplikovaný roztok prechádza cez vajíčkovody, vizualizujeme či sa vajíčkovody vôbec plnia. Následne vykonávame ešte preplach fyziologickým roztokom a všetku tekutinu z brušnej dutiny odsajeme.

Umožňuje zhodnotenie stavu vnútorného genitálu (maternice, vaječníkov, vajíčkovodov) ako aj celej malej panvy. Častokrát ponúka aj možnosť okamžitého operačného zásahu – napr. rozrušenie zrastov brušnej dutiny, abláciu nepoznaných plošných endometriálnych ložísk a iné...

Vyžaduje predoperačné vyšetrenie, Covid PCR ster a hospitalizáciu. Pacientka je prepustená na prvý pooperačný deň. Obvyklá dĺžka rekonvalescencie je 7 dní.

Výkon je uhrádzaný zdravotnými poisťovňami.

Limitácie vyšetrenia sú obdobné ako pri HyFoSy.

Všetky informácie týkajúce sa prípravy pred výkonom ako aj pooperačných rád a odporúčaní, nájdete v článku Typy hospitalizácií, predoperačné vyšetrenie, informácie a rady pred a po operačnom výkone.

diagnostika zistenia priechodnosti vajíčkovodov pomocou Laparoskopie – tzv. Chromopertubácia
Diagnostika zistenia priechodnosti vajíčkovodov pomocou Laparoskopie – tzv. Chromopertubácia
Aplikácia sterilného gélu
Aplikácia sterilného gélu
Viditeľný prietok USG kontrastného gélu vajíčkovodmi pri HyFoSy
Viditeľný prietok USG kontrastného gélu vajíčkovodmi pri HyFoSy

Spolupracujeme:

pozrite si zaujímavé zdroje informácii, kde môžete získať odpovede na vaše ďalšie otázky