Hysteroskopia vs. Kyretáž dutiny maternice

Hysteroskopia

Ide o kombinované diagnosticko-terapeutické endoskopické vyšetrenie dutiny maternice. Vo väčšine prípadov sa jedná o výkon v rámci JAS – Jednodňovej ambulantnej starostlivosti. Ide o bežný výkon na Gynekologicko- pôrodníckom oddelení Nemocnice Poprad a.s.

Indikáciou sú rôzne patológie dutiny maternice a cervikálneho kanála:

 • polypy,
 • myómy maternice – submukóznej lokalizácie,
 • suspektná vysoká sliznica maternice – hlavne u postmenopauzálnych pacientok,
 • nadmerné a nepravidelné krvácanie,
 • suspekcia na vrodené vývojové chyby dutiny maternice – prepážky maternice,
 • Sterilita,
 • rozrušenie zrastov dutiny maternice – často po operačných zákrokoch v dutine maternice ako napr. Curretage,
 • odstránenie reziduí po potratoch alebo po pôrodoch,
 • extrakcia intrauterinného telieska,
 • posúdenie sliznice maternice – častokrát pri bolestivej menštruácii – tzv. Dysmenorea.

Vykonáva sa buď samostatne ako jednotlivý operačný výkon v rámci jednodňovej chirurgie, alebo ako súčasť kombinovaného výkonu spolu s Laparoskopiou v rámci hospitalizácie.

Rozdeľujeme ju na tzv. Diagnostickú Hysteroskopiu a tzv. Resekčnú Hysteroskopiu.

Diagnostická Hysteroskopia

Endoskopická diagnostická metóda, kde miniatúrnou kamerou s 0,5 cm optikou prenikáme do dutiny maternice a pod vizuálnou kontrolou zisťujeme patológie cervikálneho kanála ako aj dutiny maternice s možnosťou buď odobrania vzorky z tumoróznej lézie na histologickú verifikáciu alebo aj jej kompletného odstránenia pri rozmerovo menších léziách.

Vykonáva sa často práve v kombinácii s Laparoskopickou chromopertubáciou za účelom vylúčenia spomínaných patológií dutiny maternice alebo cervikálneho kanála u pacientiek s problémom otehotnieť – tzv. Sterilita!

Hlavným cieľom je diagnostika – vylúčenie vrodených vývojových chýb, odobranie vzoriek sliznice maternice zo suspektných lézií, alebo pred plánovaným veľkým operačným výkonom (Hysterektómia) a iné...

Pri cielených resekciách s potrebou väčšieho operačného zákroku už využívame resekčnú Hysteroskopiu.

Resekčná Hysteroskopia

Endoskopická operačná metóda s 0,8 cm optikou, kde kamerou pod vizuálnou kontrolou prenikáme do dutiny maternice s cieľom resekcie a kompletného odstránenia lézie dutiny maternice pomocou koagulácie.

Ide tu už o operačný zákrok s cieľom kompletného odstránenia ultrazvukovo diagnostikovanej patológie dutiny maternice, alebo cervikálneho kanála (polypy, prepážky dutiny, submukózne myómy...), alebo aj za účelom minimálneho odobratia vzorky z lézie a jej odoslanie na histologickú verifikáciu (suspekcia na Karcinóm).

Výkon v rámci JAS – jednodňovej ambulantnej starostlivosti. Pacientka ráno príde na príjem o 07:00 nalačno s výsledkami predoperačných vyšetrení a t.č. aj aktuálnym Covid PCR testom. Optimálne 6 hodín po zákroku odchádza ešte v daný deň s doprovodom domov. Výhodou je teda žiadna hospitálizácia.

Limitácie vyšetrenia

 • zúženie cervikálneho kanála po operáciách – najčastješie po Konizácii,
 • stenózy u vrodených vývojových chýb pošvy a krčka maternice,
 • prebiehajúca infekcia,
 • silná menštruácia,
 • silné krvácanie pri submukózne lokalizovaných myómoch,
 • polymorbidita pacientky.

Pri prepustení je pacientka poučená:

 • o možnosti špinenia až krvácania (menštruačného charakteru) po dobu 7-14 dní,
 • o dodržiavaní domáceho kľudového režimu,
 • aby sa vyhýbala spoločným hygienickým zariadeniam,
 • aby sa nekúpala ale sprchovala (do najbližšej menštruácie alebo vyhojenia slizníc event. kože),
 • aby obmedzila pohlavný styk aspoň po dobu 3 týždňov, alebo do najbližšej menštruácie,
 • všetko sú to opatrenia na zníženie rizika infekcie a iných komplikácií vnútorného genitálu.

Komplikácie

 • Perforácia dutiny maternice alebo cervikálneho kanála s následnou nutnosťou Laparoskopického ošetrenia - sutura perforačného otvoru.
 • infekcia – ojedinele,
 • adhézie (zrasty) dutiny maternice (skôr po resekčnej hysteroskopii) - ojedinele,
 • pri väčších stratách krvi nutnosť hospitalizácie s podaním transfúzie a minotorovania klinického stavu pacientky,
 • anesteziologické komplikácie.

Výkon zatiaľ nie je možné vykonávať v tzv. lokálnej cervikálnej blokáde ambulantnou formou, teda bez nutnosti celkovej anestézy, z dôvodu neuhrádzania výkonu ambulantnou formou zdravotnými poisťovňami. Výkon ambulantnou formou nie je indikovaný pri silných krvácaniach.

Kyretáž (RCUI)

RCUI – Revisio cavi uteri instrumentalis (tzv. Kyretáž) - ide o diagnosticko-liečebný zákrok pri suspektných léziách na krčku alebo v dutine maternice s cieľom objasniť príčinu krvácania. Je to jeden z najjednoduchších ako aj najkratších operačných gynekologických zákrokov v rámci JAS – jednodňovej ambulantnej starostlivosti. Tento výkon sa stáva pomerne limitovaným výkonom už len pre niektoré indikácie. Dôvodom je zavedenie Hysteroskopie do bežnej praxe.

Výkon bežný na Gynekologicko- pôrodníckom oddelení Nemocnice Poprad a.s.

Indikácie Kyretáže

 • Hyperplázia – zmnoženie buniek sliznice dutiny maternice alebo sliznice krčka maternice – ultrazvukovo tzv. vysoká sliznica,
 • Hypermenorrhoea – silné prolongované krvácanie trvajúce viac ako 7 dní na viac ako 6 vložiek denne,
 • Metrorhágia – nepravidelné a silnejšie krvácanie kedykoľvek mimo očakávanej menzes hlavne u pre a postmenopauzálnych pacientiek,
 • Postmenopauzálne krvácanie,
 • Missed AB – tzv. zamlklý potrat,
 • Reziduá – po potrate alebo po pôrode,
 • UPT – umelé prerušenie tehotenstva,
 • Nekompletný samovoľný potrat s prebiehajúcim krvácaním,
 • Zlyhanie Intrauternného telieska.

Rozlišujeme Klasickú Kyretáž a Kyretáž tzv. Vákumextrakciou.

Klasická kyretáž

Po dilatácii krčka maternice v celkovej intravenóznej anestézii pomocou klasickej Kyrety uskutočníme samotnú Kyretáž (čistenie) dutiny maternice, pri Frakcionovanej kyretáži v prvom kroku aj Kyretáž cervikálneho kanála.

Je indikované hlavne u Hyperplázie, Hypermenorrhoei, Metrorhágie a Postemnopauzálneho krvácania s cieľom jednak zastavenia krvácania ako aj histologického objasnenia príčiny krvácania.

Deň Kyretáže sa stáva prakticky prvým dňom nasledujúceho menštruačného cyklu ak ešte pacientka má pravidelné menštruácie.

Kyretáž tzv. Vákumextrakciou

Po dilatácii krčka maternice v celkovej intravenóznej anestézii pomocou vákuovej odsávačky odsajeme obsah dutiny maternice. Ide o šetrnejšiu formu revízie dutiny maternice, kde prakticky pomocou podtlaku odsajeme obsah dutiny maternice vákuovou odsávačkou.

Dochádza tak len k minimálnemu zásahu do sliznice dutiny maternice tzv. Endometria – teda bez predpokladu poškodenia endometria a následných komplikácií - tvorba zrastov dutiny maternice, poruchy plodnosti (schopnosť otehotnenia po zákroku teda ostáva zachovaná v plnom rozsahu).

Je indikovaná hlavne u tzv. Missed AB, UPT a nekompletného potratu s prebiehajúcim krvácaním. Deň Kyretáže sa stáva prakticky prvým dňom nasledujúceho menštruačného cyklu ak ešte pacientka má pravidelné menštruácie.

Limitácie vyšetrenia – ako pri Hysteroskopii (pozri vyššie)

Komplikácie – ako pri Hysteroskopii (pozri vyššie)

Výkony zatiaľ nie je možné vykonávať v tzv. lokálnej cervikálnej blokáde ambulantnou formou teda bez nutnosti celkovej anestézy z dôvodu neuhrádzania výkonu ambulantnou formou zdravotnými poisťovňami. Výkon ambulantnou formou nie je indikovaný pri silných krvácaniach.

Oba druhy kyretáži vykonávame v rámci JAS – jednodňovej ambulantnej starostlivosti – preto všetky informácie týkajúce sa prípravy pred výkonom ako aj pooperačných rád a odporúčaní nájdete v článku Typy hospitalizácií, predoperačné vyšetrenie, informácie a rady pred a po operačnom výkone.

Hysteroskopia, Kyretáž
Hysteroskopia maternice
Hysteroskopia, Kyretáž
Hysteroskopia maternice

Spolupracujeme:

pozrite si zaujímavé zdroje informácii, kde môžete získať odpovede na vaše ďalšie otázky